PŘEDPLATNÉ ČASOPISU
Nové proměny bydlení ↗
Pkučera

Budoucnost je v dobrých rukou. Představujeme 5 architektonických studií, která pracují s respektem i empatií

Česká architektura je v dobrých rukou! Představujeme vám pět architektonických ateliérů, které při návrzích uplatňují originální přístup, pravidelně se zapojují do architektonických soutěží a nebojí se spolupráce s veřejností.

Studio OBJEKTOR

Objektor je architektonické studio, které založili ještě během studií na pražské UMPRUM spolužáci a přátelé Václav Šuba a Jakub Červenka. Od té doby mají za sebou řadu projektů různých měřítek i typologií, přičemž řada z nich vzešla z architektonických soutěžích.

Co je na studiu zajímavé, je jeho otevřenost k různorodým projektům, ale také ke spolupráci v týmu s dalšími architekty, grafiky nebo umělci, což také dokazuje na svých projektech.
Příkladem je i návrh na novou stálou expozici Památníku národního písemnictví, který vznikl v rámci vyzvané soutěže, kde se studio umístilo na prvním místě.

Návrh expozice Památníku národního písemnictví Návrh expozice Památníku národního písemnictví
Návrh expozice Památníku národního písemnictví

Mezi jejich realizacemi se nacházejí projekty různých měřítek od rodinných domů po územní studie. Nejenže se pravidelně účastní architektonických soutěží, ale také se jim v nich daří a často se umisťují na předních příčkách. To platí i pro jejich práci na návrhu suchdolského hřbitova, kde studio odstranilo zdi, propojilo hřbitov se sadem a vytvořilo grafický manuál, stanovující podobu náhrobků. Výsledkem je krásný hřbitovní park nazvaný Zahrady a hřbitov u kaple svatého Václava, zahrnující kapli se zahradou, hřbitov a sad, který obklopuje turistická stezka. Kromě posledního rozloučení se zde konají i slavnosti, koncerty a svatby. Studio se za tento projekt stalo finalistou České ceny za architekturu v roce 2023.


Zahrady se hřbitovem u kaple svatého Václava v Praze - Suchdole Zahrady se hřbitovem u kaple svatého Václava v Praze - Suchdole
Zahrady se hřbitovem u kaple svatého Václava v Praze - Suchdole

Studio Objektor pracuje i pro další obce. Jinými zajímavými projekty jsou například rekonstrukce evangelického kostela v Hodslavicích ve spolupráci s architektem Kamilem Mrvou nebo rekonstrukce letenského bytu v Ovenecké ulici číslo 33. Kromě toho se studio Objektor zabývá i dalšími projekty, kterými
se kontinuálně snaží zlepšovat kvalitu veřejného prostoru kolem nás.

Evangelický kostel v Hodslavicích od studia Objektor Evangelický kostel v Hodslavicích od studia Objektor
Evangelický kostel v Hodslavicích od studia Objektor

Ateliér Malý Chmel

Ateliér Malý Chmel nese název po svých zakladatelích, jimiž jsou architekti Miroslav Malý a bratři Miroslav a Zdeněk Chmelovi. Ačkoliv ateliér byl založen oficiálně v roce 2016, společně architekti pracují již od roku 2009. Podobně jako u předchozího studia zahrnuje jejich práce mnoho různorodých projektů a měřítek: rodinné domy, přístavby občanských staveb i bytové domy.

Architekti Miroslav Malý a Zdeněk Chmel Architekti Miroslav Malý a Zdeněk Chmel
Architekti Miroslav Malý a Zdeněk Chmel

Při bližším prozkoumání portfolia ateliéru můžeme zjistit, že i v tomto případě vznikla řada jejich projektů díky úspěšné účasti v architektonických soutěžích. Ateliér například vyhrál soutěž na rekonstrukci Centra současného umění a architektury a bytového domu 4 dvory v Českých Budějovicích. Na rekonstrukci spolupracovali s kolegy z berlínského ateliéru AFF Architekten. Na základě vyhrané architektonické soutěže vznikl i návrh přístavby ZUŠ ve Vysokém Mýtě, který je nyní v projekci, a za zmínku stojí i jejich návrh na přístavbu ZUŠ v Černošicích. Rozšíření základní školy v Nezamyslicích sice nevzniklo na základě architektonické soutěže, ale za tento projekt získal ateliér Cenu Rudolfa Eitelbergera (2019) a byl nominován na Cenu Klubu za starou Prahu (2018).

Ateliér sídlí v Českých Budějovicích, městě, odkud pocházejí jeho zakladatelé, a svou prací tak přispívá k vylepšení obrazu města a jeho prostředí. Kromě Budějovic má ateliér také pobočku v Praze. Studio aktivně komunikuje s veřejností, pravidelně se účastní přednášek, diskusí a má za sebou účast na několika výstavách

Workspace ateliéru Malý-Chmel Workspace ateliéru Malý-Chmel
Workspace ateliéru Malý-Chmel

Ateliér Tečka

Ateliér Tečka, založený v roce 2019 třemi architekty – Lubošem Klabíkem, Tomášem Klapkou a Jitkou Žambochovou –, původně se sídlem v Benešově, se specializuje především na urbanismus a návrhy veřejných prostranství, ale nezanedbává ani individuální projekty, jako jsou rodinné domy.

Při spolupráci s menšími obcemi se Ateliér Tečka aktivně angažuje v zapojení místních obyvatel do procesu tvorby a návrhů. Skrze setkání, debaty a průzkumy sbírají informace o potřebách, přáních a obavách komunity. Tyto poznatky pak využívají k vytváření konceptů veřejných prostranství a architektonických řešení, která respektují specifika každého místa a přispívají k jeho rozvoji a prosperitě.

Veřejné představení projektu ateliéru Tečka Trojice náměstí Veřejné představení projektu ateliéru Tečka Trojice náměstí
Veřejné představení projektu ateliéru Tečka Trojice náměstí

Ateliér se zaměřuje na vytváření živých center v menších obcích, která posilují komunitní vazby a zlepšují kvalitu života obyvatel. Jejich návrhy nejen podporují dostupnost služeb a aktivit pro místní, ale také představují hybnou sílu kulturního a společenského oživení regionu. Tento přístup je dobře patrný například v projektu Nového centra v Jesenici, kde se se svým návrhem Trojice náměstí umístil ateliér v architektonické soutěži na prvním místě.

Územní studie Nové centrum Jesenice Územní studie Nové centrum Jesenice
Územní studie Nové centrum Jesenice

Dalším zajímavým počinem je projekt Návod na město, vypracovaný pro obec Trmice, a dokument analyzující jezerní krajinu kolem jezera Milada v Ústeckém kraji. Ateliér byl požádán společností spravující dané území, aby převzal komunikaci a koordinaci mezi různými aktéry, včetně měst, obcí a kraje. Výsledkem je rozsáhlá analýza území sloužící jako podklad pro vytvoření atraktivního a udržitelného rekreačního prostoru, který bude sloužit obyvatelům regionu a přitahovat návštěvníky z širšího okolí. Jednou z posledních realizací ateliéru je také interiér kavárny Klub Betlémská, nacházející se v centru Prahy v objektu Galerie Jaroslava Fragnera, což dokazuje, že projekty tohoto ateliéru jsou opravdu různorodé.

Klub Betlémská Klub Betlémská
Klub Betlémská

Studio Taktiky

Taktiky je mladé urbanistické studio, které založila trojice architektů – Matěj Čunát, Marie Štefanová a Eliška Málková –, kteří jsou přáteli od dob studia na Technické univerzitě v Liberci. Jejich společným zájmem je územní plánování a zlepšování veřejných prostor. Ve svých návrzích kladou důraz na inkluzivitu a udržitelnost, což neberou jako pouhý trend, ale jako dlouhodobý cíl svých projektů.

Ateliér se specializuje na udržitelný urbanismus a veřejné prostory, přičemž klíčovým prvkem jeho práce je zapojení veřejnosti ve formě participace. Ta umožňuje architektům získat konkrétní představu o přáních a potřebách místní komunity a následně přizpůsobit své návrhy individuálním požadavkům obyvatel.


Územní studie veřejných prostranství Mnetěš Nová udržitelná čtvrť ve Slaném Hřbitov v České Kamenici Revitalizace návsi ve Lhotě u Stříbra Náměstí J. A. Alise v Příbrami – Březových Horách Územní studie veřejných prostranství Mnetěš Nová udržitelná čtvrť ve Slaném Hřbitov v České Kamenici Revitalizace návsi ve Lhotě u Stříbra Náměstí J. A. Alise v Příbrami – Březových Horách
Územní studie veřejných prostranství Mnetěš Nová udržitelná čtvrť ve Slaném Hřbitov v České Kamenici Revitalizace návsi ve Lhotě u Stříbra Náměstí J. A. Alise v Příbrami – Březových Horách

Při navrhování vycházejí ze čtyř pilířů udržitelnosti: kulturního, environmentálního, ekonomického a sociálního. Zapojení veřejnosti do procesu navrhování již před zahájením projektu umožňuje získat cenné vstupy od obyvatel a naplňovat cíle sociálního pilíře udržitelnosti. Výsledkem jsou návrhy lépe odpovídající konkrétním potřebám, jsou více akceptované veřejností a snáze realizovatelné. Participace také zlepšuje postavení obyvatel v rámci rozhodovacího procesu a zvyšuje jejich důvěru v konečný výsledek. Kromě toho je participace účinným nástrojem pro zaručení kontinuity plánování.

Nová udržitelná čtvrť ve Slaném Nová udržitelná čtvrť ve Slaném
Nová udržitelná čtvrť ve Slaném

V lednu byl ateliér společně se studiem bauchplan ).( oceněn prvním místem v urbanistické soutěži na výstavbu nové čtvrti ve Slaném, v oblasti známé jako Nové Dolíky. V rámci této výzvy mají architekti v plánu vytvořit udržitelnou a s ohledem na zlepšení klimatu navrženou čtvrť, kde vzniknou nové byty, škola a parky. Mezi jejich další projekty patří například studie revitalizace hřbitova v České Kamenici, revitalizace návsi ve Lhotě u Stříbra, soutěžní návrh na revitalizaci náměstí J. A. Alise v Příbrami – Březových Horách, který byl oceněn druhým místem v soutěži o návrh, nebo regenerace veřejných prostranství panelového sídliště Závodu míru v Pardubicích.

Nová udržitelná čtvrť ve Slaném Nová udržitelná čtvrť ve Slaném
Nová udržitelná čtvrť ve Slaném

PEER collective

Peer je brněnský kolektiv architektů a kreativních osobností, který vznikl v roce 2022. Kolektiv tvoří několik členů, z nichž pět bylo u jeho zrodu. Patří mezi ně architekti Daniel Struhařík, Georgi Dimitrov, Natálie Hodková, Urbášek, Vojtěch Heralecký a Ondřej Machač. Práce v kolektivním prostředí umožňuje potlačení hierarchizace pracovního prostředí, kde si díky čemuž si jsou všichni členové kolektivu jsou rovni a podílejí se tak na výsledku rovnocenným dílem. Každý člen kolektivu má své silné stránky, a pokud dostává stejný prostor, kolektiv má šanci dosahovat zajímavých výsledků.

Členové kolektivu PEER Členové kolektivu PEER
Členové kolektivu PEER

Stejně jako v ostatních zmíněných ateliérech ani zde není výjimkou, že studio nejvíce vyniká a učí se skrze architektonické soutěže, které mu umožnily rozvíjet se v různých oblastech architektury. Členové kolektivu jsou navíc poměrně mladí a soutěže jsou pro ně skvělou příležitostí, jak získat viditelnost a rozšířit své portfolio o řadu zajímavých projektů. V oboru architektury je mladý věk často vnímán jako překážka, ačkoliv mnoho projektů, které vznikají díky architektonickým soutěžím, ukazuje, že mladí lidé nejenže jsou velmi schopní, ale také dokážou na zadání pohlížet novým pohledem a často přicházejí s progresivními a inovativními řešeními, která mohou reflektovat měnící se trendy a potřeby doby.

Soutěžní návrh budovy Zdravotnické záchranné služby Soutěžní návrh budovy Zdravotnické záchranné služby
Soutěžní návrh budovy Zdravotnické záchranné služby
Autoři vizualizace: Willbe

Studio navrhuje různé typy staveb a provozů, včetně bytových domů, administrativních komplexů a technicky náročných zařízení v oblasti kybernetické bezpečnosti. V lednu tohoto roku studio ve spolupráci s francouzským ateliérem Studio Muoto vyhrálo mezinárodní architektonickou soutěž bytový
dům v závěru pražské Revoluční třídy, do které se přihlásilo více než 80 studií z celého světa.

Vítězný návrh Revoluční 30 od PEER a Studio Muoto Vítězný návrh Revoluční 30 od PEER a Studio Muoto
Vítězný návrh Revoluční 30 od PEER a Studio Muoto
Autor vizualizace: Olivier Campagne, Autor fotografie: Václav Novák
Rubriky:

Další z rubriky

Tiarchitekti PRINT 01 edit
Číst článek
03. 07. 2024
Michaela Irová
Doba čtení 2 min

Harmonie a důraz na detail. Studio ti architekti mají na svědomí úchvatné interiéry hotelu i bar ve Stavovském divadle

Studio ti architekti má ve svém portfoliu pestrou škálu realizací. Od boutiqového hotelu přes příběhy hledání hodnot a lásky k rekonstrukcím, interiéry plné něžnějších i odvážnějších barev až po blyštivé bary Stavovského divadla. Spojuje je důvěra v poctivé materiály, zájem o řemeslo a harmonie.

Interiér & architektura
Jimramov vnitroblok 4
Číst článek
26. 06. 2024
Veronika Pařízková
Doba čtení 3 min

Lokální zázrak na Vysočině. Manželé Štukhejlovi přeměnili zemědělskou usedlost na kouzelný penzion Just Jimramov

Nadšení, elán a taky velká míra tvrdošíjnosti. Bez toho se neobejde nikdo, kdo chce vybudovat místo, které bude na malém městě lákat na současnou architekturu. Manželům Štukhejlovým nechybí nic ze zmíněného. I proto je penzion Just Jimramov, který společně vybudovali, malý lokální zázrak.

Interiér & architektura
Masná 130 byt plný designu
Číst článek
29. 05. 2024
Veronika Pařízková
Doba čtení 2 min

Variace na dokonalost. Manželé zachránili historický dům v Českém Krumlově a vybudovali z něj architektonický skvost

Český Krumlov patří mezi vyhledávané turistické cíle už desítky let. Nese to s sebou výhody i nevýhody. Stejně vás ale pohltí, nehledě na davy turistů. Možná i proto, že zde stále podniká řada osvícených lidí, kteří této jihočeské perle vracejí vkus.

Interiér & architektura
Architekti z hurá studia mají zkušenosti z rekonstrukcí malých bytů
Číst článek
24. 05. 2024
Kateřina Tobišková
Doba čtení 3 min

Celý byt velký jako obývací pokoj? I malé bydlení může mít své kouzlo, dokazují architekti z hurá studia

Uvažujete o vlastnickém bydlení, ale děsí vás přesun do menších prostor? O zařizování výrazně menšího bydlení jsme mluvili s architekty Alexandrou a Jakubem Hoffmannovými (hurá studio) a jejich klientkou Jolanou Hršelovou z projektu 37,5 m2.

Interiér & architektura
Kvartýr byt Zlín - jídelna
Číst článek
09. 05. 2024
Veronika Pařízková
Doba čtení 4 min

Život ve stínu Bati. Mladá architektka Alena Valová si ve Zlíně zrenovovala byt, který vkusně mísí tradici s modernou

Alena Valová je architektka, která tvoří polovinu studia Kvartýr. Léta působila v Praze. Nyní se vrátila na rodnou Moravu, kde vlastními silami renovovala byt. Jak se jí to podařilo? A nese život ve městě, jehož estetiku formoval klan Baťů, i úskalí?

Interiér & architektura
Bydlet jako... japandi, designér Petr Šlejmar
Číst článek
09. 05. 2024
Pavlína Blahotová
Doba čtení 10 min

Bydlet jako japandi: nová koupelna kombinuje japonský minimalismus se skandinávským smyslem pro estetiku

Když se designér Petr Šlejmar dozvěděl, že Jindřicha baví vikingská mytologie a jeho žena obdivuje japonský minimalismus, bylo hned jasné, kde se to potkává – ve stylu japandi!

Interiér & architektura Obsah časopisu NPB Interiéry Bydlet jako 8. řada Bydlet jako
NPB0624 cover
Gadesign

SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK

BANER0624 vyrocni soutez Chci soutěžit →

AKCE A UDÁLOSTI

KEEP IN TOUCH s Mezinárodním porcelánovým sympóziem! Třítýdenní rezidence pro umělce a designéry ze všech koutů světa nabídne i Workshop Weekend pro širokou veřejnost

Weekend Workshop se uskuteční 26. – 28. července 2024
Zobrazit detail →

NEWSLETTER

Nejnovější články

Muzeum barokních soch
Číst článek
15. 07. 2024
Jana Brandtlová
Doba čtení 4 min

Láká nejen na loutky. Město Chrudim stojí na okraji zájmu turistů, architektonicky zajímavá místa má ale také

Chrudim na vzestupu. Přestože památek v ní najdeme několik, moderní architektury je poskrovnu. Architekti a designéři, Chrudim vás potřebuje! Vybíráme místa, která stojí za to v druhém největším městě Pardubického kraje (i v jeho okolí) navštívit.

Design guide
FOX Gallery v budově GMU v Hradci Králové
Číst článek
12. 07. 2024
Nikol Galé
Doba čtení 5 min

Chtěla přinést design do Hradce Králové. Je těžké ty projekty udržet, pokud nemáte státní podporu, říká majitelka FOX Gallery

Byli mezi prvními, kdo se v Čechách začali věnovat prodeji kvalitního užitného designu a současného umění. Jana Opatrná se svým týmem vede od roku 2013 design shop FOX Gallery v centru Prahy, v roce 2017 pak otevřela druhou pobočku sídlící v Galerii moderního umění v Hradci Králové.

Rozhovory
Trofeje vyráběné technikou foukání sklářským kolíkem
Číst článek
10. 07. 2024
Veronika Pařízková
Doba čtení 4 min

Sklo je pro mě jako led, říká Yulin Huang, která navrhla trofej pro české olympioniky

Čeští olympionici, kteří v Paříži získají letos medaili, si odvezou domů ještě jedno ocenění. Skleněnou trofej, kterou navrhla designérka Yulin Huang z novoborského Lasvitu. Zeptali jsme se ji nejen na proces navrhování, ale i na to, jak výslednou podobu ovlivnil její původ.

Design & umění Rozhovory
Veronika Pařízková, šéfredaktorka magazínu Designnews
Číst článek
08. 07. 2024
Veronika Pařízková
Doba čtení 2 min

Design Mirror. Milán bez potlesku. Je formát podobných velkolepých přehlídek smysluplný?

„Vidět Neapol a zemřít.“ Klasické rčení by se v prostředí designu mohlo směle přejmenovat na „Vidět Milán a zemřít“. Dubnové Salone del Mobile je totiž bez nadsázky opravdu nejdůležitější světovou událostí pro designéry a celý byznys, který se kolem nich točí. Není ale na čase změnit optiku?

Názory & polemika
Tiarchitekti PRINT 01 edit
Číst článek
03. 07. 2024
Michaela Irová
Doba čtení 2 min

Harmonie a důraz na detail. Studio ti architekti mají na svědomí úchvatné interiéry hotelu i bar ve Stavovském divadle

Studio ti architekti má ve svém portfoliu pestrou škálu realizací. Od boutiqového hotelu přes příběhy hledání hodnot a lásky k rekonstrukcím, interiéry plné něžnějších i odvážnějších barev až po blyštivé bary Stavovského divadla. Spojuje je důvěra v poctivé materiály, zájem o řemeslo a harmonie.

Interiér & architektura
Enotéka Znojmo
Číst článek
01. 07. 2024
Klára Rokosová
Doba čtení 4 min

Vínečko & Design. Znojmo vstalo z popela a stalo se z něj jedno z nejvkusnějších měst v republice

Město toho nabízí mnoho. Od prohlídek historických památek, procházek malebnými uličkami, tajemným podzemím až po úchvatné výhledy do krajiny. Nechybějí ani gastronomické podniky a stylová ubytování. Vydejte se s námi za designovými lahůdkami Znojma.

Design guide
Jimramov vnitroblok 4
Číst článek
26. 06. 2024
Veronika Pařízková
Doba čtení 3 min

Lokální zázrak na Vysočině. Manželé Štukhejlovi přeměnili zemědělskou usedlost na kouzelný penzion Just Jimramov

Nadšení, elán a taky velká míra tvrdošíjnosti. Bez toho se neobejde nikdo, kdo chce vybudovat místo, které bude na malém městě lákat na současnou architekturu. Manželům Štukhejlovým nechybí nic ze zmíněného. I proto je penzion Just Jimramov, který společně vybudovali, malý lokální zázrak.

Interiér & architektura
Kropenka Anny Martinkové se podívá až do Bílého domu.
Číst článek
24. 06. 2024
Veronika Pařízková
Doba čtení 4 min

Fascinace Santinim. Mladá studentka dostala příležitost obdarovat prezidenta USA svou skleněnou kropenkou na svěcenou vodu

Příležitost, která se neodmítá. Mladá studentka Ateliéru skla na pražské UMPRUM Anna Martinková vyrobila dárek pro Joe Bidena, prezidenta Spojených států amerických. Jak k podobnému úspěchu přišla?

Design & umění Rozhovory
Designblok Cosmos v Oblastní galerii v Liberci!
Číst článek
19. 06. 2024
Redakce
Doba čtení 5 min

Spektakulární instalace, která dokáže oslovit i laika. V Liberci je k vidění oceňovaná výstava českého skla Designblok Cosmos

Putovní výstava Designblok Cosmos, kterou v Praze a Miláně spatřilo již přes sto tisíc lidí, míří do regionů. Aktuálně zaparkovala v zahradě Oblastní galerie Liberec. Proč se vyplatí vyrazit na sever nám prozradila Jana Zielinski a Filip Suchomel.

Design guide
„Naším záměrem bylo vytvořit prvky, které nejenže respektují historii místa, ale zároveň přinášejí čistý estetický dojem,“ uvádí Eduard Herrmann.
Číst článek
19. 06. 2024
Redakce
Doba čtení 2 min

Pražské hřbitovy budou krásnější. Designéři navrhli nové navigační prvky a jednoduchý, přesto funkční mobiliář

Designéři Josef Tomšej a Eduard Herrmann se mohou radovat z vítězství v mezinárodní designérské soutěži na navigační prvky a mobiliář pro celkově 33 hřbitovů, vyhlášené hřbitovními a pohřebními službami hl. města Prahy.

Design & umění